پا برهنه به این دنیا اومدیم
عکس • ۱۰ پسندیدم
 • کامنت ها [ ۱۳ ]
  • Morteza jahani
  • يكشنبه ۴ تیر ۹۶

  توکه باشی..

  توکه باشی بســ است…
  مگــر منــ جـــز(نفــس) چه میخواهــم


 • ۸ پسندیدم
 • کامنت ها [ ۸ ]
  • Morteza jahani
  • جمعه ۲ تیر ۹۶

  دوست داری الان کجا باشی ؟

  دوست داری الان کجا باشی ؟
  .

  .

  من که نمیدونم اون کجاس!!!!

 • ۲ پسندیدم
 • کامنت ها [ ۶ ]
  • Morteza jahani
  • جمعه ۲ تیر ۹۶

  به چه می نازی؟

 • ۲ پسندیدم
 • کامنت ها [ ۳ ]
  • Morteza jahani
  • جمعه ۲ تیر ۹۶
  ‏زندگی ،
  دروغ بود!
  ما ،
  برای مرگ ،
  به زمین پا گذاشتیم!
  نویسندگان