به سراغم بیا...

به ســراغـم بیــــا
بـگــذار خـیـالـــم غــافـلـگیـــر شــود.

come

 • ۸ پسندیدم
 • کامنت ها [ ۹ ]
  • Morteza jahani
  • دوشنبه ۲۰ دی ۹۵

  به بعضیا باید گفت

  به بعضیا باید گفت:
  اگه واسه همه “قاطی پاتی”میکنی
  واسه ما هنوز “تاتی تاتی”میکنی…

  deep

 • ۵ پسندیدم
 • کامنت ها [ ۲ ]
  • Morteza jahani
  • دوشنبه ۲۰ دی ۹۵

  گــرگ باش

  ♚گـــرگ باش ♚

  تا محتاج نوازش نباشی

  ♚گرگ یعنی ♚

  ارتش تک نفـــره

  تنهـــــــا

  اما

  ♚وحشی♚

  wolf
 • ۳ پسندیدم
 • کامنت ها [ ۳ ]
  • Morteza jahani
  • دوشنبه ۲۰ دی ۹۵
  ‏زندگی ،
  دروغ بود!
  ما ،
  برای مرگ ،
  به زمین پا گذاشتیم!
  نویسندگان